Zrzeszenia oparte na franchisingu

25 lutego 2014 Artykuły  No comments

Zrzeszenia oparte na franchisingu powstały jako forma ułatwiająca konkurowanie z megaagencjami i konsorcjami, a ich zasięg w większości przypadków nie przekracza granic kraju. Do największych porozumień należą amerykańskie Express Travel i Uniglobe. Porozumienia franchisingowe tworzą agencje organizujące wypoczynek, hotele, zakłady gastronomiczne, wypożyczalnie samochodów.

Przystępując do porozumienia przedsiębiorstwa opłacają wpisowe, fi-nansując następnie wspólne wydatki poprzez wpłatę procentu od obrotu. Podstawowymi korzyściami członkostwa są uzyskiwane informacje o po-trzebach rynku, koncepcje wariantów produktu turystycznego, wspólna promocja, tańsze hurtowe zakupy u wytwórców oraz szkolenie personelu. Przedsiębiorstwa mogą przystępować do porozumienia jako franchise-bior- cy lub same inicjować umowy jako franchise-dawcy, dając w ten sposób impuls do tworzenia dobrowolnego łańcucha.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>