Zagwarantowanie szerokiej informacji

1 października 2013 Artykuły  No comments

– prawidłowość podjętych działań celem realizacji oferty,- stopień zadowolenia klientów z usług pośrednictwa pracy.Analizę jakościową przeprowadza się co najmniej dwa razy do roku.

W tym celu należy powołać zespół, który dokona oceny poszczególnych pośredników w oparciu o losowo wybrane oferty pracy. Stopień zadowolenia klientów badany powinien być raz do roku w oparciu o ankiety wysłane do pracodawców, kwestionariusze wywiadu, ankiety pozostawione u pracodawcy podczas wizyty pośrednika itp.

Zagwarantowanie szerokiej informacji i reklamy świadczonych usług pośrednictwa i doradztwa, a przez to dotarcie do klientów – jest bez wątpienia jednym z ważniejszych czynników zapewniających sukces tych służb. Dlatego też PUP powinien utrzymywać stały kontakt z lokalną prasą telewizją kablową oraz rozgłośniami radiowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>