Zadaniem badań

1 marca 2014 Artykuły  No comments

Zadaniem badań rozpoznawczych jest wstępne ogólne rozpoznanie problemu, na podstawie możliwie łatwo dostępnych źródeł informacji. Przykładami takich wstępnych studiów mogą być dyskusje nad szansami nowych rodzajów usług, kierunków inwestowania, zbierania poglądów na temat przyszłej rynkowej koniunktury czy opinii o przedsiębiorstwie w środkach masowego przekazu. Informacje dotyczące takich problemów pochodzą najczęściej ze źródeł wtórnych i zbiorowych dyskusji ekspertów.

Badania opisowe służą głównie do zidentyfikowania i ustalenia nasilenia pewnych zjawisk. Zależnie od tematyki i metodyki, badania te mogą zmierzać do pomiaru siły pewnych związków między zjawiskami rynkowymi i narzędziami marketingu lub tylko ich wartościowania. Przykładami takich badań są studia nad strukturą podróżujących danymi środkami komunikacji, strukturą narodowościową turystyki przyjazdowej itp. Analizy takie opierają się przeważnie na materiałach badań terenowych, jak różnego rodzaju ankiety i wywiady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>