Zadaniem apeli pozytywnych jest

8 marca 2014 Artykuły  No comments

Zadaniem apeli pozytywnych jest wywołanie przyjemnych wizji, po-nieważ działają one najsilniej. Przekonuje się więc młode kobiety, iż wyjazd w określone miejsce przyczyni się do rozkwitu ich urody, a starsze

– że przyczyni się do zdrowia ich dzieci. Młodzieży oferuje się rozrywki sportowe i towarzyskie, wędkarzom obiecuje wspaniałe połowy, ludziom dbającym o status – pobyt w ekskluzywnym hotelu, gdzie zatrzymują się znane osobistości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>