Z różnych reklamowych haseł

16 lutego 2014 Artykuły  No comments

Z różnych reklamowych haseł i materiałów czytelnika, widza czy słuchacza zainteresują tylko związane z jego potrzebami. O zakupie prze-sądzają więc:

– zainteresowanie produktem,

– wiedza o produkcie,

– warunki zakupu produktu.

Psychologowie i socjologowie

Psychologowie i socjologowie przeprowadzili wiele klasyfikacji ludzkich potrzeb. Na uwagę zasługuje zwłaszcza podział dokonany przez A.H. Maslowa. Jest często wykorzystywany m.in. jako podstawa tworzenia różnych koncepcji oddziaływania na konsumentów. Zdaniem Maslowa, każdą z kilkudziesięciu szczegółowych potrzeb ludzkich da się sprowadzić do którejś z siedmiu potrzeb podstawowych, czyli „klasy” potrzeb (Rys. 8.4.). Klasy te pozostają przy tym we wzajemnych zależnościach,

układając się w określoną hierarchię. Fundament piramidy tworzą potrzeby podstawowe, natomiast wyższe piętra zajmują potrzeby wyższego rzędu. Najniżej lokują się w tej hierarchii potrzeby fizjologiczne, ponieważ człowiek przywiązuje do nich największe znaczenie. Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi pozostałymi i wypierają je na dalszy plan. Z kolei potrzeby bezpieczeństwa dominują nad potrzebami społecznymi itd. Maslow nie twierdzi jednak, że potrzeby wyższego rzędu pojawiają się dopiero po pełnym zaspokojeniu potrzeb „mniej ważnych”. Kolejność potrzeb może być bowiem naruszana przez przyswojone ideały społeczne, normy postępowania itp. Ktoś może np. oszczędzać na jedzeniu i wykonywać niebezpieczną pracę, aby zdobyć pieniądze na wymarzoną wycieczkę. Nie sposób więc przyjąć za pewnik, że odwoływanie się do potrzeb podstawowych daje lepsze efekty aniżeli odwoływanie się do potrzeb wyższego rzędu. Jak z tego wynika, podstawą reklamy musi być rzetelne badanie motywów postępowania konsumentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>