WPŁYW CYKLU ŻYCIA PRODUKTU NA POZSOW1 CEN

24 marca 2014 Artykuły  No comments

Konieczność prowadzenia elastycznej polityki cen wiąże się bardzo ściśle z cyklem życia produktu. Produkty o krótkim cyklu życia lub niepowtarzalne (np. wycieczki na mistrzostwa sportowe, festiwale sztuki) trzeba sprzedawać drożej. Wyższe ceny muszą mieć także usługi sezonowe, wymagające całorocznego utrzymywania bazy materialnej. Sezonowe zróżnicowanie ceny w turystyce jest jednak przede wszystkim następstwem reakcji na zjawiska przyrodnicze, które wywołują nasilenie i spadki popytu.

Chociaż analiza związków między cyklem życia produktu a ceną na rynku dóbr materialnych i usług turystycznych wskazuje na wiele analogii, to można dostrzec w tej materii także różnice. Wynikają one przede wszystkim stąd, iż usług nie wytwarza się „na zapas”, świadczenie wielu z nich wymaga relatywnie mniejszych nakładów pracy uprzedmiotowionej (co pociąga za sobą niższe koszty stałe), a większość naturalnych dóbr turystycznych sprzedawanych jako „atrakcja” nie traci cech produktu niepowtarzalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>