Wieloszczeblowy system dystrybucji

1 marca 2014 Artykuły  No comments

Wieloszczeblowy system dystrybucji (multilevel distribution system) zakłada istnienie dwóch lub więcej pośredników. Takie kanały są chara-kterystyczne dla sprzedaży pakietów usług. Poszczególni wytwórcy prze-kazują swoje produkty hurtownikom (wholesalers lub tour wholesalers) oraz organizatorom podróży (tour operators), którzy łączą je w pakiety usługowe oferowane detalistom, obsługującym konsumentów . Do procesu dystrybucji bywają też włączane dodatkowe specjalistyczne organizacje (,speciality channelers) jak organizatorzy kongresów, zjazdów, mistrzostw, konsultanci podróży, organizacje społeczne, kompanie podróżnicze, towarzystwa krajoznawcze, kluby myśliwskie itp. Zlecając agencji turystycznej np. organizację naukowego kongresu, trzeba ustalić nie tylko zestaw podstawowych usług, jak zakwaterowanie, wyżywienie i transport, lecz także rodzaj i wyposażenie sal obrad, obsługę sekretarską, zespół tłumaczy, organizację biura prasowego itp. Kongresom i zjazdom towarzyszą też różnego rodzaju imprezy o charakterze krajoznawczym, kulturalnym i towarzyskim, co wymaga współpracy agencji turystycznej z różnymi komitetami organizacyjnymi.

Wieloszczeblowy system dystrybucji zapewnia konsumentom podobne udogodnienia jak system dwuszczeblowy. Dodatkowe korzyści wynikają z uczestnictwa w kanale hurtowników, którzy kupując masowo od wytwórców produkt przyczyniają się do poszerzania oferty dla konsumentów. Masowa sprzedaż umożliwia hurtownikom stosowanie niższych cen. Należy przypomnieć, że w przeciwieństwie do detalisty hurtownik nie otrzymuje prowizji od utargu, a źródłem jego zysku jest obciążenie ceny marżą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>