W Powiatowym Urzędzie Pracy

5 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Porównanie metod działania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowych Urzędach Pracy w Mławie i Ostrowi Mazowieckiej. Porównując działalność pośrednictwa pracy obu urzędów należy zwrócić uwagę na różne rozwiązania organizacyjne funkcjonowania pośrednictwa pracy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonuje pośrednictwa jednotorowe. W Dziale Rynku Pracy zatrudnionych jest trzech pośredników pracy, którzy działająna zasadzie pośrednictwa półotwartego. Model pośrednictwa jednotorowego wymaga od pośredników wspólnych działań w kierunku pozyskiwania ofert pracy, rozpoznania lokalnego rynku pracy, dystrybucji posiadanych ofert pracy, nawiązywania i utrzymania kontaktów z pracodawcami, wprowadzania wolnych miejsc pracy i kart referencyjnych do systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę ilość oraz wpływ pozyskiwanych ofert z terenu powiatu ostrowskiego, prowadzenie pośrednictwa pracy w systemie jednotorowym jest w chwili obecnej najlepszym sposobem. Należy również podkreślić fakt realizacji ofert pracy subsydiowanej przez pracowników zajmujących się aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, którzy są w ciągłym kontakcie z pracodawcami

i dzięki temu mają bardzo dobre rozeznanie w potrzebach i oczekiwaniach pracodawców. Odpowiadają oni również za formalną stronę pośrednictwa z zakresu programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu (rejestracja ofert pracy w komputerowej bazie danych, wydawanie skierowań osobom bezrobotnym na zorganizowane miejsca pracy, organizacja giełd pracy, itd.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>