W ostatnich latach

22 lutego 2014 Artykuły  No comments

W ostatnich latach przedsiębiorstwa turystyczne stosują coraz szerzej reklamowanie produktu za pośrednictwem poczty. Przedmiotem przesyłek są listy reklamowe, katalogi ofert, prospekty i broszury. Przesyłki kieruje się do osób, traktowanych jako zbiorowość, tworzącą segment rynku, obsługiwany przez przedsiębiorstwo. Reklama pocztowa jest wygodną formą kontaktowania się z klientelą zwalnia od ponoszenia wysokich wydatków na rzecz środków masowego przekazu, ale zwiększa wydatki na druk materiałów reklamowych.

Jednym z warunków skuteczności pocztowej reklamy jest wnikliwe opracowanie listy adresatów. Celem uformowania stałego kręgu nabywców, przesyłki nadawane są do osób, które już korzystały z usług firmy, oraz tych, które spełniają kryteria potencjalnego klienta. W praktyce światowej, listy adresowe bywają zwykle sporządzane samodzielnie przez przedsiębiorstwa na podstawie spisów wyborczych lub opracowywane przez firmy specjalistyczne. Po wprowadzeniu do komputera lista nazwisk i adresów tworzy bank danych, umożliwiający wysyłanie listów reklamowych w odpowiednio zaplanowanych terminach (np. przed każdym sezonem).

Inną prostą i tanią formą reklamy są różnego rodzaju plakaty, afisze i ogłoszenia. Ich zaletami są pojemność informacyjna i względna trwałość, najczęstszą wadą – niewielka atrakcyjność wizualna. Ogłoszenia bywają z reguły umieszczane w witrynach agencji turystycznych oraz w miejscach, gdzie skupia się duża liczba osób (np. dworcach, przystankach). Dobrze opracowane ogłoszenie powinno być przejrzyste, sugestywne i zawierać wskazówki o sposobie i miejscu uzyskania dodatkowych informacji po-trzebnych do zawarcia transakcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>