W miarę wzrostu roli

22 lutego 2014 Artykuły  No comments

kosztów, lecz również dokonanie racjonalnego wyboru miejsca, czasu i sposobu odbycia podróży. Agencja oferuje bowiem alternatywne kompozycje i standardy usług w różnych krajach i na różnych obszarach. Ogniwa pośredniczące w kanałach dystrybucji zbliżają tym samym obszary wy-tworzenia i konsumpcji usług, przyczyniając się przy okazji do aktywizacji gospodarczej określonych regionów. Dotyczy to zwłaszcza turystyki mię-dzynarodowej, gdzie poszczególni wytwórcy mogą objąć swoim działaniem tylko niewielki obszar rynku.

W miarę wzrostu roli i potencjału ekonomicznego pośredników zmieniają się relacje między uczestnikami kanałów dystrybucji. Dawniej wytwórca samodzielnie wybierał pośrednika. Obecnie wielkie agencje podróżnicze stały się na światowym rynku niezależnymi podmiotami, pełniącymi funkcje integratorów kanałów . Wybierają one samodzielnie kooperantów i podwykonawców, oferujących określone usługi, traktując ich często jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji, które wykorzystuje się w rozmaity sposób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>