W małych lokalnych agencjach

16 marca 2014 Artykuły  No comments

zasięgu krajowym lub regionalnym. Na ich czele stoją wiceprezydenci do spraw marketingu lub dyrektorzy handlowi regionalnych biur.

W małych lokalnych agencjach sprzedażą trudni się zwykle sam wła-ściciel przy pomocy jednego lub kilku agentów. Jak w każdym „małym biznesie”, odpowiada on za rozwój produktu, organizację pracy, przebieg sprzedaży i wyniki finansowe oraz planuje przyszłość agencji. Podstawowym typem sprzedawcy jest turystyczny agent (travel agent). Jak już wspomniano, może on występować w roli urzędnika-operatora, przedstawiciela handlowego firmy oraz doradcy, a najczęściej spełnia jednocześnie wszystkie wymienione funkcje. Do jego zadań jako urzędnika należy obsługa zautomatyzowanych systemów służących do sprzedaży biletów, załatwianie ubezpieczeń, wypożyczanie samochodów czy rezerwacja hoteli. Jako przedstawiciel do spraw sprzedaży oferuje różne rodzaje podróży

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>