W krajach, w których ceny są dekretowane

4 marca 2014 Artykuły  No comments

W krajach, w których ceny są dekretowane a waluty niewymienialne, stosuje się nierzadko niższe ceny produktu dla turystów krajowych i wyższe dla zagranicznych. Łączy się to zwykle z przymusem wymiany przez obcokrajowców określonej sumy dewiz. Konieczność pobierania wyższych cen od cudzoziemców wynika z nadwartościowości krajowej waluty.

Na ceny mogą wreszcie wpływać przejściowo różne trudne do prze-widzenia czynniki zewnętrzne, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu, ale które trzeba uwzględniać (np. zniechęcające do podróży lokalne wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, niekorzystne zjawiska przyrodnicze itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>