W krajach dysponujących szerokim dostępem do morza

13 lutego 2014 Artykuły  No comments

W krajach dysponujących szerokim dostępem do morza działa wiele agencji specjalizujących się w organizowaniu rejsów wycieczkowych (all- -cruise agencies). Rejsy odbywają się według określonych marszrut i połączone są ze zwiedzaniem różnych obiektów. Niektóre rejsy trwają kilka miesięcy i zakładają wizyty nawet w 30 portach, z czym łączą się bogate programy krajoznawcze, kulturalne i rozrywkowe. Turystyka morska jest najczęściej kosztowna. Agencje organizujące rejsy są z reguły własnością linii żeglugowych dysponujących statkami wycieczkowcami (np. Cunard, Royal Viking Line, Royal Caribbean Cruise Line, Holland America).

Podsumowując, należy stwierdzić, że zmiany w kanałach dystrybucji następują pod wpływem czynników demograficznych, społecznych, kul-turowych i ekonomicznych. Zależą one także od potencjału kapitałowego uczestników kanałów oraz organizacyjnego i technicznego postępu, któiy przenika z różnych krajów na zasadzie efektu demonstracji, przepływu licencji i know-how oraz tworzenia się firm ponadnarodowych. Rozmaite potencjały techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw turystycznych przesą-dzają też o różnych ośrodkach integracji i dominacji w kanałach. Na tym tle można objaśnić, dlaczego na rynku integratorami kanałów bywają zarówno wielcy wytwórcy, jak i wielcy pośrednicy oraz rozpatrywać mechanizm poszerzania przez integratorów profilów ich działalności.

Ponieważ potrzeby wytwórców i konsumentów produktu turystycznego są różne, konieczna jest heterogenność kanałów dystrybucji i zmienność w czasie ich struktur funkcjonalnych i instytucjonalnych. Wymaga to także stosowania różnych form porozumień umownych i strukturalnych. Jednocześnie zróżnicowanie determinantów rynku turystycznego w po-szczególnych krajach i regionach jest bardzo znaczne. Wypływa stąd wniosek, że również takich rozwiązań, które w określonych warunkach miejsca i czasu uzyskały wysoką ocenę, nie wolno adaptować bez uprzednich analiz i przemyśleń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>