W fazie wprowadzania produktu na rynek

3 lutego 2014 Artykuły  No comments

W fazie wprowadzania produktu na rynek strategię ceny kształtują dwa czynniki, a mianowicie: – niepowtarzalność produktu oraz – potrzeba jego promowania.

Każdy z tych czynników oddziałuje w innym kierunku. Jeśli na rynku światowym lub lokalnym produkt wyróżnia się niepowtarzalnością, czyli jego wytwórca działa w sytuacji asortymentowo-branżowego monopolu, umożliwia to pobieranie wyższej ceny. Utrzymywanie się niepowtarzalności produktu może mieć charakter trwały (np. zabytki architektury, unikalne pomniki przyrody) lub przejściowy (np. kasyno gry, ośrodek sanatoryjny) ze względu na pojawianie się po pewnym czasie substytutów (budowa podobnych obiektów w innych miejscach).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>