USTAWOWE GWARANCJA NIEZAWISŁOŚCI ORZEKANIA NA ETAPIE ODWOŁAWCZYM

14 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

Elementem wspólnym obu porządków prawnych jest niezależność orzekania. Zgodnie z art. 174 ust. 7 Pzp członkowie składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli i związani wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.

Jak stanowi § 105 ust. 1 GWB, członkowie Vergabekammern również orzekają niezależnie i w związku z orzekaniem podlegają wyłącznie ustawom.Ustawodawca niemiecki podkreśla znaczenie niezawisłości orzekania w sprawach zamówień publicznych stanowiąc odrębnie

o niezależności organu oraz poszczególnych jego członków. § 105 ust. 1 GWB stanowi, że Vergabekammern wykonują swoje czynności w granicach ustawy, niezależnie oraz na własną odpowiedzialność Z kolei adresowany do członków Vergabekammern § 105 ust. 4 zd. 2 GWB głosi, że orzekają oni niezależnie oraz podlegają wyłącznie ustawom. W doktrynie podnosi się, że brzmienie przywołanych przepisów zostało wprowadzone do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji w reakcji na zarzut Komisji Europejskiej zbyt małej niezależności poprzedników prawnych Vergabekammern -VergabeÜberwachungsausschüsse .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>