Udział w rynku pracy

5 listopada 2013 Artykuły  No comments

Niestety w obu urzędach pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe jest ciągle marginesem działalności, gdyż ich udział wynosi tylko 20% ogółu zatrudnienia. Kontrastuje to z doświadczeniami innych krajów, w których pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe jest najważniejszą funkcją urzędów pracy, a udział zatrudnienia pośredników i doradców sięga od 30 do 80% wszystkich pracowników urzędu.

Aby zwiększyć skuteczność służb pośrednictwa należy więc zwiększyć obsadę etatową w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym. Trudno wymagać profesjonalizmu od pośredników i doradcy zawodowego jeżeli na jednego pośrednika przypada 2 tys. bezrobotnych i 1250 pracodawców a 1 doradca zawodowy ma obsłużyć około 8 tys. bezrobotnych oraz około 1200 uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Jednym z ważnych czynników efektywności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego jest ich udział w rynku pracy, tzn. działania służby mają przyczynić się do tego, aby jak największa liczba ofert pracy była prezentowana przez urząd pracy. Dlatego też głównym celem obu urzędów powinno być zwiększenie ofert pracy do 80% co oznacza, że tylko 20% bezrobotnych poszukiwałoby pracy poza urzędami pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>