Tworzenie raportów z wizyt i rozmów z pracodawcami

14 października 2013 Artykuły  No comments

Aby pośrednictwo było sprawne w pierwszej kolejności należy wyodrębnić je w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy, a następnie dobrać odpowiednią kadrę. Ponieważ ogromną rolę w procesie pośrednictwa pełni pośrednik: pośrednik powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa – przepisów dotyczących zatrudnienia i bezrobocia, w tym także przepisów prawa pracy, elementów prawa cywilnego. Musi dysponować wiedzą o rynku pracy i metodach jego analizowania, wiedzą o psychospołecznych aspektach bezrobocia, wiedzą zawodoznawczą znać zasady prowadzenia marketingu usług, a także prowadzenia wywiadu, negocjacji i wystąpień publicznych. Ważna jest także postawa wobec klientów. Należy pamiętać, że pośrednik pracuje z ludźmi i dla ludzi. Powinien cechować się wysoką kulturą osobistą otwartością życzliwością. Powinien być odporny psychicznie, cierpliwy i komunikatywny.

Istotnym elementem sprawnego funkcjonowania pośrednictwa pracy jest trafne zaspokojenie potrzeb klientów, które wymaga dobrego rozpoznania rynku, na którym odbywa się świadczenie usług.

Ważną sprawą jest dokumentowanie zgromadzonych informacji, tworzenie baz danych, katalogów informacji o pracodawcach, tworzenie raportów z wizyt i rozmów z pracodawcami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>