Trwała niepowtarzalność produktu

2 marca 2014 Artykuły  No comments

Ponieważ rynek turystyczny w krajach gospodarczo rozwiniętych ma obecnie charakter globalny, turyści mogą spędzić wolny czas w dowolnym miejscu i w dowolny sposób. Agencje turystyczne są w stanie spełnić nieomal każde życzenie nabywcy. W tych warunkach ujawnia się bardzo silna tendencja do wyrównywania cen za usługi o analogicznym lub zbliżonym standardzie i to zarówno na rynku światowym, jak i na rynkach lokalnych. Do znacznych różnic cenowych dochodzi natomiast, gdy produkt turystyczny ma charakter niepowtarzalny.

Trwała niepowtarzalność produktu jest zwykle związania z rozmiesz-czeniem dóbr turystycznych. Dobra te – jak już wspomniano – pełnią funkcje swoistego mnożnika ceny usług, tworzących ich „obudowę”. Różne komponenty usługowego pakietu bywają często sprzedawane po cenach, które pozostają w różnych relacjach do kosztów wytwarzania, a cenę finalną uzyskują dopiero przy sprzedaży całej kompozycji usługowej. Dysponując hotelem czy kempingiem, zlokalizowanym na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych lub historycznych, można nie tylko wyznaczyć ceny pokoi przewyższające poziom cen spotykany w innych obiektach porównywalnych pod względem standardu, lecz stosować mnożnik wartości usług towarzyszących (np. stosować wyższe ceny za usługi żywieniowe, przewodnickie, transport hotelowy i inne). Mechanizm ten ujawnia się szczególnie wyraziście w polityce wielkich łańcuchów hotelowych (np. Holiday Corporation, Romada Inns, Accor, Balkantourist), które oferując w swoich obiektach zunifikowane usługi, różnicują ceny zależnie od wielkości i znaczenia miast. Ilustracją polityki cen niepowtarzalnego produktu mogą być także opłaty stosowane w przekształconych na hotele historycznych zamkach hiszpańskich (parcidors), portugalskich, (pasadas) czy francuskich (chateaux) oraz siedzibach amerykańskich bogaczy (condominium) na Florydzie i Hawajach, wynajmowanych turystom na okres nieobecności właścicieli. Składnikiem cen wszystkich usług jest więc dodatkowa opłata za pobyt w danym miejscu. Odwrotne jest oczywiście oddziaływanie nieatrakcyjnej lub niedogodnej lokalizacji obiektów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>