Trójstronna Umowa Szkoleniowa

7 czerwca 2013 Artykuły  No comments

– deklarację organizatora szkolenia. Z wymienionymi dokumentami bezrobotny jest kierowany do zaopiniowania celowości skierowania na szkolenie przez komórki pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego. Po zaopiniowaniu analizowane są posiadane informacje o jednostkach szkolących pod kątem zgłoszonej potrzeby szkoleniowej.

Po otrzymaniu zgody na szkolenie osoba bezrobotna informowana jest o terminie stawienia się w PUP w celu otrzymania skierowania na szkolenie, oraz w razie konieczności przeprowadzenia badań lekarskich – odebrania skierowania na badania.

Zawierana jest Trójstronna Umowa Szkoleniowa (TUS) pomiędzy: – Starostą reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, – jednostką szkolącą

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>