TREŚĆ REKLAMY

5 lutego 2014 Artykuły  No comments

Założeniem reklamy jest planowe oddziaływanie na psychikę nabywcy, nakłaniające do dokonania zakupu. Reklamy nie wolno więc uprawiać na zasadzie dziennikarskiej czy artystycznej improwizacji, lecz należy ją tworzyć na podstawie dobrej znajomości psychologii.

Punktem wyjścia przy formowaniu każdej strategii promocyjnej musi być założenie, iż potencjalny klient zostanie skutecznie zachęcony do zakupu tylko wówczas, gdy dostrzeże w zawieranej transakcji korzyść dla siebie czy bliskich mu osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>