TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – WYBRANE PROBLEMY W ŚWIETLE ORZECZNICTWA

20 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

ania ofertą funkcjonująca w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub-licznego, choć traktowana niejednokrotnie jako pewien marginalny dodatek w procedurze udzielenia zamówienia, posiada jednak istotne znaczenie dla samego postępowania, jak

i prawidłowego udzielenia zamówienia publicznego. Instytucja ta, znajdująca swoje źródło w cywilnoprawnych podstawach funkcjonowania pol-skiego systemu zamówień publicznych, znana jest tak poprzez aktualnie obowiązujące regu-lacje ustawy Prawo zamówień publicznych , jak i regulacje poprzednio obowiązującej ustawy

zamówieniach publicznych . Regulacje prawa europejskiego w ogóle nie odnoszą się do tej instytucji. Instytucja ta posiada więc swoje ugruntowanie w prawie krajowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>