Ta szczególna cecha turystycznej propagandy

19 marca 2014 Artykuły  No comments

Ta szczególna cecha turystycznej propagandy sprawia, że rzeczowe informacje o firmach i produktach upowszechniane przez niezależne ośrodki w postaci reportaży, audycji itp. są traktowane przez społeczeństwo jako bardziej wiarygodne niż natarczywa argumentacja reklamowa. Dlatego wobec niektórych grup odbiorców relacje osób, nie związanych bezpośrednio z turystycznym przemysłem, mogą okazać się bardziej przekonujące od subtelnych i kosztownych środków reklamowych. Wiele agencji turystycznych przywiązuje z tego względu dużą wagę do „niemedialnych” środków komunikowania się z rynkiem.

Druga różnica między propagandą a reklamą dotyczy innej struktury kosztów. Relacje z imprez organizowanych przez przedsiębiorstwo, dyskusje przed kamerami telewizyjnymi, informacje o firmach i ich produktach przekazywane przez dziennikarzy, realizowane są w środkach masowego przekazu w ramach tzw. wolnego czasu lub wolnej przestrzeni. Z tego powodu propaganda i public relation bywają często nazywane „wolną” lub „bezpłatną reklamą” (free advertising) . W miejsce opłat za prasowe inseraty czy radiowe audycje pojawiają się jednak wydatki związane z organizacją informacyjnych spotkań, seminariów, objazdowych wycieczek itp. ,

Po trzecie, w przeciwieństwie do skutków reklamy, rezultaty public relation ujawniają się dopiero po dłuższym czasie i z trudnością poddają się rachunkowi opłacalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>