Szkolenia indywidualne

10 września 2013 Artykuły  No comments

Szkolenia indywidualne uwzględniają odpowiednie potrzeby zatrudnienia. Bezrobotny występujący z wnioskiem o skierowanie na szkolenie zapewnia podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia u konkretnego pracodawcy. Zawierane są trój stronne umowy szkoleniowe, w których każda ze stron ma określone zadania do wykonania. Efektywność tych szkoleń jest bardzo wysoka (od 90 do 100%).

W okresie ostatnich pięciu lat wśród wielu rodzajów szkoleń, najczęściej bezrobotni kierowani byli na szkolenia: obsługi komputera (zarówno w zakresie podstawowym, jak i zaawansowanym), księgowości i rachunkowości komputerowej, obsługi administracyjno-finansowej i kadrowej małych i średnich firm, gospodarki magazynowej. Na szkolenia te kierowano przede wszystkim kobiety.

Bezrobotni mężczyźni szkolili się na kursach o następujących profilach: spawanie elektryczne i gazowe, murarz, tynkarz, operator maszyn budowlanych, kierowca wózków akumulatorowych i spalinowych, kierowca uprawniony do przewozu materiałów niebezpiecznych, bufetowy – barman, kosztorysowanie komputerowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>