SYSTEMY DYSTRYBUCJI POŚREDNIEJ

23 marca 2014 Artykuły  No comments

Możliwości rozwojowe dystrybucji bezpośredniej są ograniczone z dwóch podstawowych powodów: po pierwsze – dla wielu wytwórców sprzedaż produktu poprzez własny aparat jest nieefektywna, po drugie – dla wielu turystów wygodniejszy jest zakup u pośrednika niż u wytwórcy. Użyteczność pośrednika w kanale sprzedaży zależy więc od zapotrzebowania ogniwa lub ogniw, które go wyprzedzają, i ogniwa lub ogniw, które po nim następują.

Pojęcie pośrednika obejmuje bardzo różne instytucje. Pośredników, którzy trudnią się wyłącznie lub głównie bezpośrednią obsługą konsumentów, określa się dość powszechnie mianem detalistów (retailers). Podstawową grupą detalistów są agencje turystyczne, reprezentujące interesy różnych wytwórców i sprzedające ich usługi. W niektórych krajach wytwórcy wykorzystują jako kanały dystrybucji działy spraw socjalnych przedsiębiorstw i korporacji. W roli pośrednika-sprzedawcy usług występują też coraz częściej supermarkety i domy towarowe .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>