SYSTEM DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIEJ

12 lutego 2014 Artykuły  No comments

System dystrybucji bezpośredniej (direct distribution system), nazywany niekiedy jednostronnym (unilateral distribution system), polega na sprzedaży produktu konsumentom przez samego wytwórcę. Jest to więc najkrótszy kanał dystrybucji w przekroju pionowym (zero level channel, direct marketing channel). Taki typ dystrybucji stosują linie lotnicze, kolejowe, autobusowe, żeglugowe, wypożyczalnie samochodów, hotele, restauracje i inne. Szerokie stosowanie sprzedaży bezpośredniej wynika stąd, że usługi turystyczne mogą być konsumowane jedynie podczas procesu ich wytwarzania.

Bezpośrednia sprzedaż jest najbardziej wskazana, gdy jej przedmiotem są „pojedyncze” usługi, cieszące się dużym popytem. Przedsięwzięcia bardziej kompleksowe (np. objazdowe wycieczki zagraniczne), z ofertą zakupu pakietu usług, wymagają z reguły korzystania z usług pośredników (agencji turystycznych, biur podróży). Większość wytwórców liczących się w turystyce światowej dysponuje krajowymi lub regionalnymi biurami sprzedaży (zwłaszcza towarzystwa lotnicze, linie żeglugowe, łańcuchy wielkich hoteli). Punkty sprzedaży ich produktu (własne, prowadzone wspólnie z innymi dystrybutorami lub na zasadzie leasingu) znajdują się na lotniskach, dworcach, centrach kongresowych i innych miejscach koncentracji podróżnych. Klienci mogą potrzebne usługi kupować z zamiarem natychmiastowego wykorzystania lub rezerwować je. Wiele usług naby-wanych jest za pośrednictwem biletów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>