Stanowisko pożyczek

25 grudnia 2013 Artykuły  No comments

– stanowisko pożyczek przy współpracy tegoż referatu. Zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14.12.1994 r Starosta kieruje bezrobotnego i żołnierza rezerwy na wskazane przez niego szkolenie, jeśli szkolenie to zapewni uzyskanie przez niego pracy, jego koszt nie przekroczy dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia, a także będzie spełniony jeden z poniższych warunków:

– braku kwalifikacji zawodowych, – konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia, – utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia po szkoleniu określane jest na podstawie: – deklaracj i pracodawcy o zatrudnieniu osoby uprawnionej po odbytym szkoleniu,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>