SPRZEDAŻ OSOBISTA

25 lutego 2014 Artykuły  No comments

Sprzedaż osobista (personal selling) umożliwia nawiązanie osobistego kontaktu między sprzedającym a kupującym, a tym samym dwustronny przekaz informacji, bez których zawarcie transakcji byłoby niemożliwe. Przekaz ten obejmuje z jednej strony informacje o popycie i preferencjach potencjalnego nabywcy, a z drugiej – informacje o cechach użytkowych oferowanego produktu, jego cenie, formach i terminach zapłaty, a także ofertach alternatywnych.

Promocyjne znaczenie sprzedaży osobistej związane jest z samą istotą turystycznego produktu. Przejazd autokarem, pobyt w hotelu, rejs statkiem czy narciarskie wczasy nie mogą zostać „wystawione na pokaz” w lokalu turystycznego biura. Żaden z tych produktów nie może też zostać skon-trolowany ani wypróbowany przed zakupem. Jeśli nabyty produkt spotka się z dezaprobatą nabywcy, niepodobna go zwrócić, chociaż w określonych przypadkach można otrzymać odszkodowanie, np. niedotrzymania warun-ków transakcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>