SPECJALIZACJA POŚREDNIKÓW i FORMY INTEGRACJI PIONOWEJ

13 marca 2014 Artykuły  No comments

Jak wynika z poprzednich rozważań, uczestnikami kanałów dystrybucji są różne typy przedsiębiorstw. Obok ponadnarodowych megaagencji o światowym zasięgu z powodzeniem działają niewielkie firmy rodzinne, które obsługują mniej wyszukane (a niekiedy bardzo nietypowe) potrzeby różnych środowisk.

Wielkość przedsiębiorstwa może być określona za pomocą: – 1) zasobów czynników wytwórczych (np. liczba zatrudnionych, liczba łóżek hotelowych, liczba miejsc na kempingu, liczebność miejsc konsum-pcyjnych i in.)

– 2) osiągniętych wyników gospodarczych. Mierniki wielkości przedsiębiorstw nie wykazują jednak silnych wza-jemnych związków, a każdy z nich okazuje się w praktyce przydatny do odmiennych celów analitycznych i realizacji rozmaitych zamierzeń z dzie-dziny organizacji, kierowania i marketingu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>