Skuteczność prowadzonych działań

24 lipca 2013 Artykuły  No comments

Skuteczność prowadzonych działań to w danej mierze efekt umiejętności planowania pracy zarówno całego zespołu jak również każdego pośrednika indywidualnie. Realizacja tych planów powinna być na bieżąco monitorowana. Kontrola efektów prowadzona jest równolegle pod względem ilościowym jak i jakościowym. Obejmuje ona między innymi takie dane jak:

– liczba ofert pracodawców pozyskanych do współpracy,- liczba ofert pracy będących w dyspozycj i urzędu,- procentowy udział ofert pracy realizowanych w terminie do 5 dni,

– procentowy udział ofert pracy realizowanych w okresie powyżej 30 dni,- procentowy udział wykorzystania pozyskanych miejsc pracy,- ocenę precyzyjności opisu zgłoszonego miejsca pracy, jego istotnych elementów pozwalających na prawidłowy dobór kandydatów do pracy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>