Segmentacja grup potencjalnych odbiorców

16 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Segmentacja umożliwia rozpoznanie rzeczywistych potrzeb pracodawców i poszukujących pracy, przez co zwiększa satysfakcję klientów z otrzymanej usługi.

Segmentacja to identyfikowanie grup potencjalnych odbiorców naszych usług wg ich specyficznych potrzeb i zachowań. Musimy bowiem pamiętać, że różni klienci mają różne oczekiwania i różne są przyczyny ich wizyt w urzędzie pracy.

Tradycyjny podział rynku pracy wyodrębnia rynki poszczególnych zawodów, gałęziowo – branżowe i regionalne. Uzasadnieniem ich istnienia jest fakt, że w praktyce nie istnieje swobodny przepływ siły roboczej między obszarami oraz dziedzinami gospodarki. Podział ten dla potrzeb pośrednictwa pracy, jest najczęściej niewystarczający. Istotne jest by przy dokonywaniu segmentacji jasno określić kryterium, wskaźniki oraz mierniki zgodnie z którymi dokonujemy podziału. Jednym z właśnie stosowanych kryteriów jest kryterium współpracy z urzędem, w oparciu o które możemy wyodrębnić:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>