Rozpoznania potrzeb szkoleniowych

12 maja 2013 Artykuły  No comments

– rozpoznania potrzeb szkoleniowych bezrobotnych, propozycji kierunków szkoleń zgłoszonych przez organizatorów szkoleń i innych partnerów rynku pracy,

– analizy efektywności dotychczas prowadzonych szkoleń, – propozycj i szkoleń wskazanych przez samorządy lokalne, – wniosków zgłaszanych przez radę zatrudnienia.

Tak opracowana diagnoza jest podstawą do sporządzenia projektu planu kierunków szkoleń, który jest przedkładany do zaopiniowania przez powiatową radę zatrudnienia. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wdrażany jest do realizacji. Informacja o organizowanych szkoleniach grupowych oraz stosowanym trybie kwalifikowania na szkolenia jest przesyłana do samorządów oraz wywieszana w urzędzie na tablicach informacyjnych do zapoznania się przez osoby zainteresowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>