Różnicowanie według wielkości transakcji

4 lutego 2014 Artykuły  No comments

Szczególną formą łączącą elementy polityki ceny i promocji produktu są rabaty dla gości, którzy kilkakrotnie korzystali z usług firmy przez określony czas oraz dla pracowników przedsiębiorstw współpracujących. Z opustów, a nawet bezpłatnych noclegów i przejazdów, korzystają np. piloci i przewodnicy, kierujący wycieczki do danego kraju. Jest to wynagrodzenie za przyczynianie się do wzrostu sprzedaży usługodawcy.

Różnicowanie według wielkości transakcji polega na stosowaniu wy-ższych cen dla poszczególnych klientów i niższych dla zorganizowanych grap. Rabaty mogą być stosowane od cen noclegów, przejazdów, posiłków i innych. Hotele stosują na ogół wobec zorganizowanych grup turystycznych czasowe przedziały różnicowania cen (np. 3, 7, 14 dni). Szczególnie niską cenę uzyskują nabywcy wykupujący do swojej dyspozycji cały obiekt usługowy. Prawną podstawą takich transakcji są często umowy czarterowe {charter). Czarter jest umową lub dokumentem, na mocy której przewoźnik oddaje do rozporządzenia cały lub część środka transportowego na jedną podróż lub określony czas. Różne formy czarteru mogą dotyczyć autobusów, statków wycieczkowych, samolotów i innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>