Różnicowanie cen

24 lutego 2014 Artykuły  No comments

Różnicowanie cen zależnie od formy transakcji wiąże się z czasem i sposobem zapłaty. Jeżeli zwyczajowo stosuje się transakcje kredytowe, zapłata gotówkowa powoduje kilkuprocentowy opust ceny zwany skontem kasowym.

Przedsiębiorstwa mogą też stosować różne ceny dla turystów krajowych i zagranicznych. Geograficzne kryterium różnicowania cen związane jest z chęcią zwiększenia sprzedaży produktu na nowych rynkach. Produkty o niskich cenach mogą być dofinansowane przez firmę lub zrzeszenia przedsiębiorstw, ale także dotowane przez państwo lub władze regionalne, zainteresowane aktywizacją turystyczną określonego obszaru. Niekiedy wprowadza się też ceny niższe dla mieszkańców określonego obszaru (np. hrabstwa, departamentu), pragnąc w ten sposób popierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości i miejsc zatrudnienia oraz zapobiec odpływowi pieniądza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>