Różnice między wymienionymi rodzajami

8 lutego 2014 Artykuły  No comments

Różnice między wymienionymi rodzajami czy wartościami propagandy dotyczą jednak raczej jej inicjatorów i organizatorów niż celów. Intencją podmiotów propagujących walory jakiejś miejscowości jest bowiem przy-ciągnięcie turystów po to, aby przysporzyć korzyści działających na jego terenie gospodarczym podmiotom. Staje się to oczywiste, gdy na danym obszarze działa tylko jedno przedsiębiorstwo świadczące kompleksowe usługi. Gdy na krajowym lub lokalnym rynku funkcjonuje wiele konku- rujących ze sobą podmiotów, to propaganda obszaru przynosi im zwykle zróżnicowane korzyści.

Propaganda turystyczna {publicity) jest jedną z form komunikowania się z rynkiem. Jest ona nie tylko sposobem aktywizowania sprzedaży, lecz także ważną formą kształtowania stosunków firmy z otoczeniem (public relation), które tworzą konsumenci, dostawcy, banki, środki masowego przekazu, instytucje ubezpieczeniowe, administracja państwowa itp. W tym otoczeniu dzięki propagandzie powinien powstać pozytywny obraz przedsiębiorstwa i jego produktu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>