Rozkład częstości wyborów kategorii

13 września 2013 Artykuły  No comments

„Dzięki tym spotkaniom odkryłem, że tak mało znam siebie. Po stracie pracy byłem załamany i zrezygnowany. Teraz wiem, że nie wszystko jest stracone. Czuję w sobie dużo siły i wiem, że pokonam swój wewnętrzny niepokój”.

Pytanie drugie dotyczyło porad zawodowych w życiu osobistym badanych. Rozkład częstości wyborów kategorii odpowiedzi przedstawia tabela Nr 10.

Aż 86% uważa porady za okazję do lepszego poznania siebie, 70% badanych sądzi, że była to dla nich szansa nauczenia się czegoś pożytecznego, 80% ankietowanych uważa, że porady pozwoliły na przezwyciężenie poczucia bezradności i tyleż samo osób z przekonaniem poleciłoby tego typu porady innym. Dla wszystkich badanych porady nie były stresującym przeżyciem, tylko 15% wszystkich badanych stwierdziło, że udział w spotkaniach był dla nich stratą czasu. Były to głównie osoby mającej ponad 45 lat, którym jak wiadomo szczególnie trudno znaleźć pracę i przyzwyczaić się do nowej sytuacji na rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>