Reklama telewizyjna

7 lutego 2014 Artykuły  No comments

Reklama telewizyjna bywa stosowana, gdy przedsiębiorstwo dysponuje dużym budżetem i obsługuje rynek krajowy lub regionalny. Telewizja, stosując jednocześnie obraz i kolor, może relatywnie najbardziej wiernie przekazać walory krajobrazu i innych oferowanych atrakcji oraz wytworzyć interesujący „image” produktu. Działa także na rzecz szerokiego audytorium. Przeciwwskazaniami w stosowaniu reklamy telewizyjnej – poza już wspomnianymi wielkimi kosztami – są natomiast:

– czasowe ograniczenie przekazu (15-30 sek),

– krótkie „życie”, związane z tym, że reklamowe migawki są równie szybko oglądane jak zapominane, długi czas produkcji i wprowadzania ogłoszenia reklamowego do emisji,

– trudności reagowania odbiorców reklamy, zmuszanych do telefo-nicznych, listowych i osobistych kontaktów z nadawcą. Podobnymi zaletami i wadami odznacza się reklama kinowa. Ma ona jednak znacznie mniejszy zasięg społeczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>