Reklama radiowa

22 marca 2014 Artykuły  No comments

Reklama radiowa może mieć różny zasięg odbioru, poczynając od krajowego a kończąc na miejskim. Pozwala to na planowanie akcji re-klamowych stosownie do potrzeb promocji i możliwości finansowych. W reklamie radiowej, niezależnie od treści anonsu, istotne są: czas emisji i wkomponowanie ogłoszenia we właściwy program, ponieważ potencjalni klienci słuchają różnych audycji o rozmaitych porach dnia. Radio nadaje bardzo różne programy (lokalne i krajowe dzienniki, muzykę młodzieżową, magazyny turystyczne, informacje dla biznesmenów, rolników itd.), co stwarza możliwość łatwego dotarcia do różnych segmentów turystycznego rynku. Ogłoszenia radiowe są nadto relatywnie tanie i można je w każdej chwili „przekazać na antenę”.

Wadami reklamy radiowej są natomiast – podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej ograniczenia czasowe, „migawkowość”, nietrwa- łość, trudności reagowania odbiorców. Poważną wadą w reklamowaniu produktu turystycznego w radiu jest brak wrażeń wizualnych. Należy także pamiętać, że wielu słuchaczy włącza odbiorniki, ale nie słucha przekazu, w związku z czym reklama radiowa miewa słaby odbiór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>