Przyjmując za podstawę kwalifikacji

14 marca 2014 Artykuły  No comments

Przyjmując za podstawę kwalifikacji liczbę ogniw uczestniczących w sprzedaży, można wyróżnić kanały: – krótkie (o małej liczbie ogniw lub zgoła pozbawione pośredników) oraz

– długie (o dużej liczbie ogniw pośredniczących).

Ponieważ liczba pośredników

Ponieważ liczba pośredników w kanałach dystrybucji produktu tury-stycznego jest w porównaniu z rynkami dóbr materialnych znacznie mniejsza, w literaturze i praktyce spotyka się częściej podział na:

– kanały bezpośrednie (pozbawione pośredników),

– kanały pośrednie (wykorzystujące pośredników).

Wśród tych ostatnich

Wśród tych ostatnich wyróżnia się z kolei kanały dwuogniwowe i kanały wieloogniwowe. Pod względem liczby uczestników prowadzących działalność rozróżnia się kanały:

– wąskie (o małej liczbie uczestników) oraz

– szerokie (o dużej liczbie uczestników).

Wszystkie typy kanałów

Wszystkie typy kanałów mogą występować w różnych kombinacjach. Tak np. hotel, który jedynie samodzielnie sprzedaje miejsca noclegowe, stosuje kanał krótki i wąski, natomiast linie lotnicze oferujące bilety za pośrednictwem własnych przedstawicielstw wielu biur podróży, agencji, a nawet supermarketów – długi i szeroki.

Podział na kanały długie i krótkie informuje o ich przekroju pionowym, rozróżnienie kanałów wąskich i szerokich – o przekroju poziomym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>