Przekwalifikowanie

20 października 2013 Artykuły  No comments

W latach 1996 – 2000 na szkolenia i przekwalifikowania przeznaczano średnio od 6 do 8% środków FP wydatkowanych na formy aktywne. Osoby skierowane na szkolenie stanowiły od 3,6 do 4 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w końcu roku. Skala szkoleń ze względu na ograniczone środki była i jest niewielka i nie zaspokaja potrzeb bezrobotnych. Najwyższą efektywność osiągnięto w 1996 r., gdzie 60% osób przeszkolonych znalazło zatrudnienie. Najmniejszą zaś w 1998 r., gdzie tylko 30% bezrobotnych uzyskało pracę po szkoleniu.

W 1999 r. efektywność szkolenia wyniosła 50,33%, co w porównaniu z efektywnością w woj. mazowieckim (39%) była dość wysoka. Natomiast w 2000 r. osiągnięta efektywność 34,28% była stosunkowo niska w porównaniu z efektywnością w woj mazowieckim wynoszącą 44,6%.

Dużym problemem dla służb zatrudnienia jest dostosowanie kierunków szkolenia do potrzeb rynku pracy. Nie zawsze daje się je precyzyjnie określić. Brak jest wypracowanych i sprawdzonych sposobów i długoletnich doświadczeń w tym zakresie. Przyjęte w tej mierze procedury nie są doskonałe, tym bardziej że na sierpeckim rynku występują głównie zawody

i specjalności nadwyżkowe. Średni koszt ponownego zatrudnienia jednego bezrobotnego po szkoleniu w okresie ostatnich trzech lat wyniósł 3.080 zł. W porównaniu z innymi aktywnymi formami jest on najniższy. Można więc stwierdzić, że szkolenia są najbardziej efektywną formą aktywizacji bezrobotnych. Ocena efektywności szkoleń dokonywana jest również w aspekcie dydaktycznym i organizacyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>