PROPAGANDA TURYSTYCZNA I PROMOCJA UZUPEŁNIAJĄCA

9 marca 2014 Artykuły  No comments

Oddziałując na popyt turystyczny, dąży się do kształtowania pożądanego wyobrażenia o określonym miejscu, kreowania pozytywnego obrazu firmy oraz promowania konkretnego produktu. Również w propagandzie turystycznej – podobnie jak w reklamie – wyróżnia się dwie „warstwy”, a mianowicie propagowanie obszaru oraz propagowanie przedsiębiorstwa i jego produktu.

Niektórzy autorzy dzielą też propagandę turystyczną na: – ogólną, której celem jest promowanie miejscowości, regionów i krajów oraz – komercjalną, realizowaną z myślą o zwiększeniu zysków poszcze-gólnych przedsiębiorstw .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>