Propaganda gospodarcza

11 marca 2014 Artykuły  No comments

Propaganda gospodarcza spełnia więc rolę podobną jak reklama, ale przeciwnie niż ta ostatnia jest adresowana do specyficznych odbiorców. Bezpośrednimi adresatami propagandy są bowiem nie tyle potencjalni nabywcy turystycznego produktu, ile osoby będące liderami opinii społecznej, m.in. dziennikarze, wydawcy, autorzy turystycznych reportaży i podróżniczych powieści oraz pracownicy radia i telewizji. Inaczej mówiąc, komunikacja z rynkiem odbywa się w tym przypadku drogą pośrednią .

Metody formowania public relation, rozpatrywane z instrumentalnego punktu widzenia, dzieli się zwykle na dwie grupy, a mianowicie: – wykorzystujące środki masowego przekazu {media publicity) oraz

– wykorzystujące inne środki {non-media publicity).

Najczęściej stosowanymi instrumentami propagandowymi są konferencje prasowe, występy pracowników przedsiębiorstwa w radiu i telewizji oraz zniżkowe lub bezpłatne podróże dla dziennikarzy.

Spotkania z dziennikarzami, będące najpopularniejszą formą public relation, bywają organizowane przez przedsiębiorstwa i różne instytucje z okazji inauguracji nowego sezonu turystycznego, nowego hotelu, uru-chomienia nowej linii przewozowej, otwarcia ośrodka wypoczynkowego, wprowadzenie nowych zasad sprzedaży i innych podobnych wydarzeń, o których należy poinformować opinię społeczną. Podobne cele spełniają konferencje prasowe, na których dziennikarzom przekazuje się informacje o firmie, jej osiągnięciach oraz zamiarach na bliższą i dalszą przyszłość. Spotkania z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych są często łączone ze zwiedzaniem nowych obiektów i objazdami promowanych tras wycieczkowych. Imprezom tym mogą towarzyszyć degustacje firmowych posiłków, wręczanie materiałów informacyjnych itp. Dobrą formą propa-gowania wprowadzanych nowości jest zapraszanie ekip telewizyjnych, umiejących interesująco pokazać walory oferowanego produktu. Dobrym i niekosztownym pomysłem bywają także organizowane przy tych okazjach rozmowy i wywiady z uczestnikami reklamowych wycieczek w prasie codziennej, periodykach turystycznych, radiu i telewizji. Wszystkie te środki służą formowaniu przychylnej atmosfery dla przedsiębiorstwa i jego produktu, a także produktu turystycznego obszaru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>