Promocja

4 lutego 2014 Artykuły  No comments

Promocja może być nastawiona na cele długofalowe lub doraźne. Oddziaływanie na rynek jest racjonalne, jeśli przyczynia się do wzrostu sprzedaży. Wobec tego promocja nastawiona na doraźne efekty ma sens, jeśli istnieją możliwości szybkiego zwiększenia podaży. Określona pojemność i przepustowość określonych obszarów i obiektów turystycznych sprawia, że warunek ten nie zawsze może być spełniony. Wówczas celem informacji może być inne uformowanie popytu w czasie lub przyczynienie się do podwyższenia ceny przy utrzymaniu dotychczasowej sprzedaży. Promocja jest ważnym narzędziem walki konkurencyjnej. Propagując własną ofertę, przedsiębiorstwo dąży do zdobycia na rynku jak najmocniejszej pozycji, czyli znalezienia się w sytuacji zbliżonej do monopolu. Obecna i spodziewana konkurencja jest jednym z głównych wyznaczników koncepcji promocji oraz niezbędnych po temu nakładów finansowych. Nakłady na promocję zależą także od wysokości odnośnych nakładów ponoszonych przez konkurentów. Jak z tego wynika, koszt promocji jest składnikiem kosztów wytwarzania i sprzedaży turystycznego produktu, mającym wpływ na jego cenę.

Przedmiotem akcji promocyjnych może być produkt turystyczny obszaru lub usługi i dobra sprzedawane przez przedsiębiorstwo lub też firma jako całość. O wyborze akcentów rozstrzyga położenie większego nacisku na interesy doraźne lub długofalowe. Te ostatnie wymagają stałego umacniania własnej pozycji poprzez częste działania kreujące w otoczeniu pozytywny wizerunek firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>