PROBLEMATYKA BADAŃ MARKETINGOWYCH

3 marca 2014 Artykuły  No comments

Tematyka, zakres i zasięg prowadzonych badań marketingowych zależą od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Im większa jest jego ekspan- sywność, zmienność warunków działania i zagrożenie konkurencyjne, tym większe zapotrzebowanie na dodatkowe informacje, niezbędne do podjęcia stosownych decyzji.

Warunkami ograniczającymi przedsięwzięcia badawcze są koszty i czas badań oraz „techniczne” szanse uzyskania informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>