Poziom dofinansowania projektów

16 września 2013 Artykuły  No comments

• poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 u.z.p.p.r. • maksymalna kwota dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona

• kryteria wyboru projektów • termin rozstrzygnięcia konkursu • wzór wniosku o dofinansowanie projektu • termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu

• wzór umowy o dofinansowanie projektu • informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>