Popyt turystyczny

5 marca 2014 Artykuły  No comments

– co należy podkreślić – nie traktuje ich jako głównego wyznacznika ceny. Wychodzi się bowiem z założenia, że cena, którą skłonny jest zapłacić nabywca winna stanowić przesłankę dla kreowania produktu o określonych walorach użytkowych a nie odwrotnie. Na światowym rynku turystycznym o kosztach przesądzają ceny wynegocjowane. Punktem wyjścia dla programu turystycznej imprezy jest suma, na której wydatkowanie mogą sobie pozwolić potencjalni klienci. Popytowa formuła cen nawiązuje tym samym do chłonności segmentów rynku, z których rekrutują się nabywcy.

Popyt turystyczny odznacza się – jak już wiemy- dość dużą ela-stycznością, ale reakcje poszczególnych segmentów rynku na ceny są mocno zróżnicowane. Najsilniej reagują na zmiany cen nabywcy na tynkach masowych, najsłabiej – konsumenci usług ekskluzywnych. Z punktu widzenia stymulacji sprzedaży, bezsensowne byłoby więc manipulowanie cenami, gdy mamy do czynienia z popytem sztywnym. Dlatego obserwując poziom dochodów, cen i ich związki z popytem należy zwracać uwagę na ich strukturalne cechy. Tego rodzaju danych winny dostarczać odpowiednie badania marketingowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>