POJĘCIE I ROLA REKLAMY

21 lutego 2014 Artykuły  No comments

Reklama bywa zwykle definiowana jako masowe przekazywanie in-formacji, związanych z jakąś koncepcją, dobrem lub usługą, w celu wytworzenia u odbiorcy klimatu przychylności i spowodowanie działań zgodnych z intencjami nadawcy. Przy reklamowaniu produktu turystycznego chodzi oczywiście o podtrzymanie już istniejącego popytu oraz zdobycie nowych nabywców na dobra i usługi już znane lub wprowadzane na rynek.

Szczególna rola reklamy na rynku turystycznym wynika z cech popytu i właściwości produktu. Z natury świadczeń turystycznych wynika – jak już wspomniano – niemożność wytwarzania na zapas. Nadto zapotrzebowanie na usługi turystyczne zmienia się w zależności od sezonu. Reklama i propaganda, ukazując korzyści związane z podróżowaniem i wypoczynkiem w okresach mniejszego nasilenia ruchu, przyczyniają się do lepszego wykorzystania potencjału usługowego przedsiębiorstwa, powiększając tym samym jego zysk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>