POJĘCIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

8 lutego 2014 Artykuły  No comments

Pod pojęciem badań marketingowych należy rozumieć działalność obej-mującą systematyczne gromadzenie danych i ich analizę celem stworzenia podstaw do podejmowania marketingowych decyzji .

Badań marketingowych nie należy utożsamiać z badaniami turystycz-nego rynku, mającymi znacznie węższy zakres. „Klasyczne” badania ryn-kowe obejmują bowiem tylko popyt, podaż i ceny, podczas gdy przedmiotem badań marketingowych są rynkowe strategie i narzędzia oddziaływania na rynek, a więc produkt turystyczny, ceny, systemy dystrybucji i promocji. Wszystkie te elementy bada się przy tym w ich substytucyjnych i komplementarnych powiązaniach, czyli jako celowo pomyślane kompo-zycje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>