Podział pracy

18 lutego 2014 Artykuły  No comments

W większości krajów personel zajmujący się sprzedażą zwykło się dzielić zależnie od tego, czy transakcje są zawierane w placówkach przedsiębiorstwa (inside sale), czy też przez tzw. komisjonerów lub reprezentantów firmy działających poza siedzibą firmy (outside sales representatives).

Podział pracy i związane z tym specjalizacje zatrudnienia zależą przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa. Zatrudniające tysiące pracow- ników megaagencje są zorganizowane jak każda wielka korporacja. Dys-ponują one specjalistycznymi departamentami do spraw projektowania produktu, badań marketingowych i analizy rynków, reklamy, public relation i sprzedaży. Jedni pracownicy są wtedy zatrudnieni bezpośrednio przy sprzedaży, inni wykonują prace analityczne, planistyczne i przygotowawcze. Taką rozbudowaną strukturą personelu sprzedającego odznaczają się także międzynarodowe linie lotnicze i hotelowe łańcuchy. Zależnie od własnego potencjału i pojemności rynków, tworzą one biura sprzedaży

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>