Podwyższania kwalifikacji

1 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Z rejestrów poradnictwa zawodowego wynika, że większość porad dotyczyła wyborów kierunków szkoleń. Szczególnie ludzie młodzi, z wykształceniem wyższym od zasadniczego zawodowego mają większą

skłonność do podejmowania dalszej nauki, podwyższania kwalifikacji niż osoby w starszym wieku i o niższym wykształceniu.

Charakterystyczne dla wszystkich lat było to, że do doradcy zgłaszało się więcej kobiet niż mężczyzn. Mogło to być związane z większym bezrobociem wśród kobiet i mniejszą liczbą ofert pracy. Najwięcej było osób młodych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Najmniej liczną grupę stanowili klienci powyżej 45 lat. Osoby te były nastawione niechętnie do podejmowania dalszej nauki, brakowało im dostatecznej informacji o możliwościach korzystania z pomocy doradczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>