Pierwsze symptomy braku płynności finansowej

25 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Pierwsze symptomy braku płynności finansowej Funduszu Pracy wystąpiły już w 1999 roku. Przyznana wówczas w ramach kontraktu kwota 2.900.000 zł nigdy do PUP w Ciechanowie nie dotarła w pełnej wysokości. Pozostały zobowiązania, które uregulowano z puli środków 2000 roku, przyznanych Staroście Ciechanowskiemu na podstawie algorytmu. Spirala zadłużeń kręciła się bardzo szybko. Rok 2000 został zamknięty. Nieuregulowane zobowiązania w wysokości 600.000 zł przeszły na 2001 rok. Powiatowy Urząd Pracy usiłuje uregulować zaległe zobowiązania z limitu w wysokości 1.812.800 zł. Dlatego faktycznie na aktywne formy w 2000 roku zostało około 1.200.000 zł. W okresie ponad 10 miesięcy 2001 roku do PUP w Ciechanowie, po wielu interwencjach w KUP, wpłynęło tylko 30% środków na realizację umów cywilno – prawnych zawartych na aktywizację osób bezrobotnych. To już zupełna niewydolność, wręcz zapaść finansowa Funduszu Pracy. Młoda demokracja samorządowa doznaje z tego powodu wielu przykrości.

Należy nadmienić, że 30.11.2000 roku Prezes KUP wypowiedział Staroście Ciechanowskiemu kontrakt (umowę) na przyznanie środków FP. Postawiło to w dramatycznej sytuacji Powiatowy Urząd Pracy, Starostę, Powiatową Radę Zatrudnienia, a przede wszystkim pracodawców. Po analizie sytuacji, Kierownik PUP w porozumieniu ze Starostą i po konsultacji z PRZ nie wypowiedział pracodawcom wcześniej zawartych umów. Wynegocjowano późniejsze terminy refundacji.

Trudności finansowe Urzędu do połowy 1999 roku w zakresie regulowania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku powodowały zajęcie konta bankowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ciechanowie. Pomimo tego, że są to zobowiązania Skarbu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>